Říjen 2012

1. 10. - 31. 10. 2012

31. 10. od 18h / (S)tisk doby č. 7 - kulatý stůl s novináři

(S)tisk doby je  kulatý stůl  novinářů a komentátorů zastupujících různá média, pro diskusi o  aktuálních politických, ekonomických a společenských problémech – domácích i zahraničních, které jsou
v popředí zájmu v posledním měsíci.

Vstup zdarma.
Vstupné: 60Kč / 40 Kč studenti uměleckých škol, pokud není uvedeno jinak.

Doporučená rezervace: tereza@dox.cz
Změna programu vyhrazena.
PROBĚHLO:

1. 10. od 18h / Marina Abramović: The Artist Is Present (USA, 2012)

Jediná pražská projekce celovečerního dokumentu o Marině Abramović, jedné z nejvýraznějších postav současného umění. Projekce dokumentu je zároveň zahajovacím večerem festivalu experimentální hudby Babel Prague.

Vstup 90 Kč. Kapacita sálu je omezená, a proto je nutná předchozí rezervace na info@babelprague.cz
4. 10. od 18h / Máme otevřeno - večer galerií na Praze 7

18:00 Zahájení večera hudební produkcí (DJ) a zapálením ohně

19:00 Vernisáž Instalace Jana Kuntoše a Michala Kindernaye v Archivu výtvarného umění

20:00 – 21:00 Komentovaná prohlídka výstavy StartPoint s kurátorem Pavlem Vančátem

21:00 – 22:00 Volná zábava se zpřístupněním všech aktuálních výstav

Vstup zdarma.
8. 10. od 18h / O ptačím letu - Reenactement přednášky Ing. Rudolfa Dvořáka, DrSc.

Přednáška je součástí diplomové práce Pavla Sterce: „Když se děje víc věcí, na které bych chtěl jít, tak většinou zůstanu doma". Doprovodný program
k výstavě StartPoint.
10. 10. od 18h / Kamran Diba: Breakfast with Andy Warhol

Přednáška slavného íránského architekta Kamrana Diby, určená širokému okruhu publika se zájmem o moderní architekturu, fungování kulturních institucí a současné umění. Prezentace naváže na výstavu StartPoint, na níž diplomant Noam Darom představil projekt  Muzeum současného umění
v Teheránu a já.
Návštěva architekta Kamrana Diby je částečně také reakcí na tento projekt, ke kterému centrum DOX připravilo prezentační večer za účasti umělce.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce.
17. 10. od 18h  / Komentovaná prohlídka výstavy Ponorná řeka s kurátory Hynkem Altem a Aleksandrou Vajd

Komentovaná prohlídka vedená pedagogy ateliéru fotografie VŠUP a kurátory výstavy Hynkem Altem a Aleksandrou Vajd se zaměří na specifikaci a vysvětlení způsobu rozumění médiu fotografie, s nímž studenti a pedagogové v ateliéru pracují.
22. 10. od 18h / Výstava 2012 - komentovaná prohlídka s kurátory a studenty

Výstavou, představující třicet uměleckých děl různých témat od studentů odlišných oborů Vysoké školy uměleckoprůmyslové, provedou kurátoři výstavy Tereza Bruthansová a Maxim Velčovský. Kurátoři blíže představí kritéria svého výběru a zhodnotí posun v pojetí přehledové výstavy, které se v letošním roce dostalo dvojnásobné výstavní plochy oproti roku předchozímu. Pohled z „druhé strany“, týkající se zejména přínosu výběrové výstavy a možnosti vlastní prezentace na ní, přinesou do komentované prohlídky studenti Jakub Jansa, Matěj Činčera a další.
29. 10. od 18h / Komentovaná prohlídka k výstavě Jan Jakub Kotík - Podoby vzdoru

Komentovaná prohlídka se zaměří zejména na estetická východiska vystavených objektů, modifikaci formálních kvalit zpracovaného objektu, moment absurdního posunu a roli humoru v autorově snaze kontinuálně poukazovat, problematizovat a narušovat hladké fungování ustálených společensko - politických struktur, mechanismů moci a jejich vlivu na každodenní existenci člověka. Prohlídka bude dále sledovat vývoj v tvorbě autora a postupnou proměnu využívaných strategií, zejména v jeho přístupu
k objektu.

Výstavou provází kurátorka Markéta Stará.

Současně probíhající

Všechny akce