Konference "Sociální změna a proměny civilizace"

12. 11. 2012 od 13:30 do 18:00

Odborná konference rozvíjí základní témata výstavy Kartografie naděje: Příběhy sociální změny a představuje široké veřejnosti přední české vědce
v oblasti výzkumu protestních hnutí, sledování pohybů změn ve společnosti
a proměn kapitalistického trhu.

Ve dvou hlavních blocích budou předneseny stěžejní konferenční příspěvky, doplněné o panelovou diskuzi osobností z řad současného umění, lokálních politických iniciativ a vědecké veřejnosti.

Konference je pořádána ve spolupráci s Centrem globálních studií AV ČR
a UK a Sociologickým ústavem AV ČR a ve dnech 13. – 16. 11. pokračuje na odborných pracovištích v Praze a Bratislavě.
Program:

13.45
Úvodní slova
Marek Hrubec (Centrum globálních studií AV ČR a UK)
Tomáš Kostelecký (Sociologický ústav AV ČR)

14.00 – 15.30
Sociální změny a protesty
Martin Brabec (CGS AV ČR a UK): Kapitalismus, trh a dynamika sociální změny
Radek Buben (FF UK): Sociální změny v Latinské Americe
Ondřej Císař, Kateřina Vráblíková (FF UK, SÚ AV ČR): Nespokojenost a protest v České republice

15.45 – 17.30
Panelová diskuse o aktuálních sociálních změnách v ČR a zahraničí
Jaroslav Anděl (DOX)
Stanislav Štech (prorektor Univerzity Karlovy v Praze)
Václav Pícl (místopředseda ČMKOS)
Tomáš Tožička (občanská iniciativa Alternativa zdola)
Jan Májíček (občanská iniciativa ProAlt)


18.00
Vernisáž části výstavy Kartografie naděje: Příběhy sociální změny

Dalšími partnery konference jsou Ústav politických vied SAV v Bratislavě, Katedra filozofie a dejín filozofie Univerzity Jána Ámose Komenského v Bratislavě a Futurologická spoločnosť na Slovensku.

Rezervace: trubacova@dox.cz

Současně probíhající

Všechny akce