Lidé

Zakladatelé a iniciátoři centra DOX

Vznik Centra současného umění DOX iniciovali Leoš Válka a Robert Aafjes. Cílem této iniciativy je služba široké veřejnosti a snaha vytvořit živé kulturní centrum, které by se stalo platformou pro prezentaci současného českého
a mezinárodního umění. Akcionáři centra DOX jsou Leoš Válka, Václav Dejčmar, Karel Janeček a Libor Winkler.

Leoš Válka odešel z tehdejšího Československa v roce 1981 do Austrálie, kde žil až do roku 1996. Ve stejném roce se natrvalo vrátil zpět do Prahy.
Leoš Válka podniká v oblasti stavebnictví a interiérového designu. Jeho celoživotním zájmem je architektura a současné umění. V současné době působí jako ředitel centra DOX. V roce 2011 byla Leoši Válkovi udělena Cena Ministerstva kultury za mimořádný přínos v oblasti výtvarného umění. 

PhDr. Jaroslav Anděl, umělecký ředitel centra DOX, je autorem četných výstav a publikací věnovaných modernímu a současnému umění doma i v zahraničí.

Čestná rada
Podporuje rozvoj centra DOX a pomáhá při propagaci jeho aktivit.

          
Bessel Kok, předseda Čestné rady
“Jedinečnost centra DOX spočívá v jeho sázce na umění, kterou jsem osobně nikdy nezažil. Jedinečná vize a nezávislost umožnily centru DOX v relativně krátké době prezentaci významných současnými umělců z České republiky
i ze zahraničí. Neumím si představit více odvážné a tak nekompromisní centrum současného umění v České republice, a jsem hrdý na to být s tímto projektem spojený.”
         
Václav Havel, bývalý člen Čestné rady
"Vybudování a činnost Centra současného umění DOX považuji za skvělé. Velmi se mi líbí odvážné záměry a progresivní výběr výstav. Mám dojem, že
se stává jednou z nejdůležitějších kulturních křižovatek v Praze."

Martin Huml, člen Čestné rady
"Připojil jsem se k projektu proto, že DOX usiluje a úspěšně pracuje na stejném přesvědčení a výzvě – přinášet umění veřejnosti novým, neobvyklým a stimulujícím způsobem. Věřím, že současné umění může a mělo by se aktivně zabývat otázkami, které mění dnešní svět."

Jiří Kejvalčlen Čestné rady
"S Leošem Válkou jsme našli společnou cestu na sklonku roku 2008, a tou je přiblížit moderním způsobem současné umění široké veřejnosti."

Craig Comstockčlen Čestné rady
"Do činnosti centra DOX jsem se zapojil, abych přispěl k budování a rozvoji špičkové galerie současného umění v Praze."

Mezinárodní poradní výbor

Vicente Todolí, bývalý ředitel Tate Modern, Londýn

David Elliott, bývalý ředitel Museum of Modern Art, Istanbul

Willis Hartshorn, ředitel International Center of Photography, New York

Henry Meyric Hughes, prezident Association Internationale des Critiques d’Art, Londýn

Suzanne Landau, hlavní kurátorka Israel Museum, Jeruzalém

Reyn van der Lugt, bývalý hlavní kurátor Netherlands Architecture Institute, Rotterdam

Jonas Mekas, zakladatel a umělecký ředitel Anthology Film Archives, New York