O centru DOX

Motto:

„Dnešní svět je hypnotizován názorem, že nic není úspěšnějšího než úspěch, že na všechno je recept a že odborníci jsou ti nejpovolanější. DOX je místo, kde je tyranie expertů zpochybňována. DOX poskytuje prostor pro rozpory, mylné začátky, zamítnuté projekty a experimenty. DOX je místem, kde nepředvídatelnost umění je hodnotou, jež umožňuje nečekaný přínos. S tímto přesvědčením DOX v roce 2008 zahájil svou činnost.“

Leoš Válka, ředitel

Centrum současného umění, architektury a designu DOX má za sebou tři roky úspěšné činnosti. Projekt vznikl jako soukromá iniciativa založená
na přesvědčení, že Praha patří na mapu současného umění a podobné alternativní centrum jí chybí. Během tří let své existence představil DOX více než osmdesát výstavních projektů a více než tři sta doprovodných
a vzdělávacích programů. Dnes patří mezi nejprogresivnější umělecké instituce v České republice a těší se široké oblibě veřejnosti. 

Jméno DOX je odvozené z řeckého slova  doxa , které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení.  Centrum DOX je vnímáno jako dynamická kulturní platforma a prostor pro konfrontaci rozdílných přístupů
a tendencí. Díky nezávislosti na státních institucích a programu založenému na mezinárodní spolupráci se otevření centra stalo zásadním průkopnickým počinem na české kulturní scéně.
Cíle:

Prezentovat české umění v mezinárodním kontextu a poskytnout platformu pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou. Rozvíjet výměnu
a přesahy mezi různými uměleckými odvětvími a obory, od malířství
a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím. Vytvořit prostředí, jež umožňuje střetávání, rozvíjení a inspiraci prostřednictvím rozdílných pohledů.
Poslání:

Podporovat prezentaci českých umělců v mezinárodním kontextu a poskytnout platformu pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou.

Rozvíjet výměnu a přesahy mezi různými uměleckými odvětvími  a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím.

Vytvořit prostředí, jež umožňuje střetávání, rozvíjení a inspiraci prostřednictvím rozdílných pohledů. Cílem není „pouze“ prezentace výstav a uměleckých děl, ale vytvoření dynamického fóra pro společenskou interakci.  Podporovat prezentaci českých umělců v mezinárodním kontextu a poskytnout platformu pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou.