Mezigenerační program


Již od roku 2010 připravuje DOX speciální vzdělávací programy, jejichž cílem je představení výtvarného umění seniorům a jejich vnoučatům ve věku od pěti do dvanácti let netradiční formou. Jedná se o tematická tvůrčí odpoledne, která se snaží překlenout mezigenerační rozdíly mezi vnoučaty a jejich prarodiči zajímavým zážitkem. Programy fungují na principu „narace“ - vyprávění příběhů a předávaní zkušeností a vzpomínek.

První realizované programy přiblížily v souvislosti s aktuálními výstavami industriální architekturu Holešovic, ke které centrum DOX patří. Kostru programu tvoří vždy tři části - například procházka po industriální architektuře
v okolí centra DOX, kdy se účastníci programu podívají do holešovického přístavu a okolí bývalého pivovaru. Lektor, který skupinu vždy provází, je
s těmito industriálními památkami seznamuje a zároveň je srovnává se vzpomínkami seniorů, kteří vyprávějí o Praze a její podobě, jak si ji pamatují
z minulosti. Děti společně se svými prarodiči vymýšlejí příběhy, které by se
k takovým místům mohly vázat.

Druhá část programu reflektuje industriální minulost centra DOX, jehož budova má vlastní zajímavý příběh. Kdysi patřila mezi holešovické továrny, dnes je zde centrum současného umění, architektury a designu. V této části programu se účastníci seznámí s probíhajícími výstavami, ke kterým děti za pomoci svých prarodičů vyplňují připravené pracovní listy a věnují se různým aktivitám v expozici. Vyústěním programu je vždy tematická výtvarná dílna.
Programy probíhají několikrát do roka, nejbližší termín konání: září 2012
cílová skupina: prarodiče, děti ve věku 5 – 12 let
délka programu: 2-3 hodiny
vstupné: 90,-Kč (zahrnuje vstup seniora a 1 - 3 dětí na všechny aktuální výstavy v centru DOX + poplatek za výklad)

Současně probíhající

Všechny akce