Rodinný balíček


Centrum DOX nabízí rodinám s dětmi vzdělávací programy jak ze stálé, tak
z aktuální nabídky k právě probíhajícím výstavám. Všechny programy jsou připůsobeny potřebám konkrétní rodiny, které se po celou dobu věnuje lektor. Program trvá 90 - 120 minut a zahrnuje interaktivní komentovanou prohlídku a výtvarný workshop.

cílová skupina: rodiče a děti ve věku 5 – 12 let
délka programu: 90 minut
frekvence: kdykoliv během otevírací doby, na základě písemné objednávky min. týden dopředu.
rezervace:  trubacova@dox.cz, 295 568 105
vstupné: 400,-Kč (zahrnuje vstup rodiny na všechny výstavy v DOX a poplatek za program)
sraz: na pokladně DOX, Poupětova 1, Praha 7

Pohádka o smutné továrně


Co se stane s věcmi, které přestaly sloužit svému účelu? A co teprve
s takovou budovou? Jaké pro ni hledat uplatnění a máme ho vůbec hledat? Není jednodušší postavit novou budovu a tu starou srovnat se zemí? Pohádka O smutné továrně vypráví příběh zchátralé holešovické továrny, která se díky úsilí několika jedinců proměnila v prostory povznášející ducha i mysl. Děti samotné se v rámci programu stanou staviteli a zachránci, zapojí svoji fantazii a během workshopu poznají, že "staré" nemusí nutně znamenat neužitečné nebo nepoužitelné. Jejich úkolem bude navíc najít poslání oné "staro-nové" budovy, kterou společnými silami vytvořily. Což někdy může být docela oříšek! Součástí programu je procházka tajemnými zákoutími rozlehlé budovy centra DOX, která mnohdy připomíná bludiště, a povídání o umění
a ne-umění tak, jak to děti baví a jak to mají rády.

Současně probíhající

Všechny akce