Archiv výtvarného umění

Archiv výtvarného umění  (dříve Studijní archiv Galerie H) založil v roce 1984 Jiří Hůla   v návaznosti na činnost Galerie H v Kostelci nad Černými Lesy. Od roku 2003 archiv spravuje občanské sdružení Archiv výtvarného umění. Od počátku je archiv koncipován jako nevýběrový soubor dokumentů
o současném českém a slovenském výtvarném umění a nyní je v tomto regionu největší takto specializovanou sbírkou. Řádově jde o statisíce položek – katalogy, pozvánky, knihy, časopisy, texty, výstřižky, plakáty, fotografie, diapozitivy apod.
Na zpracování shromážděných materiálů a získaných informací Archiv vyvíjí
a na adrese  artarchiv.cz/abart  zpřístupňuje vlastní informační systém abART. Informační systém abART je obsáhlá databáze českého a slovenského umění. Tato databáze je nevýběrová a všestranně otevřená – časově, územně, oborově. Jde o velmi komplexní zpracování založené na atomizaci dat a na jejich vzájemném propojení, dodržuje knihovnické standardy, data jsou denně aktualizována. Při tvorbě záznamů jsou citovány prameny. Informace v databázi jsou šířeny podmínkou  licence Creative Commons . Archiv výtvarného umění provozuje od ledna 2010 v prvním patře Centra současného umění DOX otevřené pracoviště s veřejnou knihovnou. Jakékoli dokumenty a informace o výtvarném umění jsou s díky vítány. Otevřené pracoviště Archivu výtvarného umění najdete v prvním patře Centra současného umění DOX v Praze-Holešovicích. Činnost Archivu výtvarného umění podporuje Ministerstvo kultury České republiky.

Kontakt:

knihovna a otevřené pracoviště: 

Jiří Hůla: 731 151 262, hula@artarchiv.cz

výstavy a akce:
Jan Kuntoš: 724 203 887, kuntos@artarchiv.cz

duplicity: 
Jana Hůlová: 739 596 686, duplicita@artarchiv.cz