Ukaž, napiš, zpropaguj - soutěž pro studenty VŠ

8. 10. 2012 - 7. 1. 2013

Projekt vysokoškolské soutěže Centra současného umění DOX
a Marketingového institutu při VŠE k výstavě "Kartografie naděje: příběhy sociální změny".

Vysokoškolská soutěž je součástí výstavy „Kartografie naděje: příběhy sociální změny“ konané v centru DOX od 22. 11. 2012 do 21. 2. 2013. Soutěž vznikla ve spolupráci Centra současného umění DOX a Marketingového institutu při VŠE.

Myšlenka vytvoření soutěže aktivně zapojující studenty žurnalistických, mediálních a marketingových kateder, vznikla z pohledu na mediální zpravodajství, které obsahuje převážně negativní informace. Proč tomu tak je? Ve snaze pokusit se najít odpověď a zjistit, zda může být úspěšným lokálním projektům dán v mediích větší prostor, vzniklo rozhodnutí navázat spolupráci
s těmi, kteří mohou vytvářet mediální obraz těchto projektů – se studenty, budoucími mediálními odborníky.

Zadání semestrální seminární práce pro studentské týmy vede studenty k vyhledání lokálního úspěšného projektu a vypracování strategie jeho propagace a vystavění mediálně zajímavého obrazu. Studenti mohou vypracovat sérii reportáží, netradiční interview, marketingovou strategii či zvolit zcela vlastní originální cestu pojetí. Motivací pro práci studentů je prezentace vybraných projektů samotnými studenty na speciálním večeru v Centru současného umění DOX v Praze a jejich prací v rámci výstavy „Kartografie naděje: příběhy sociální změny“.

Znění zadání studentské soutěže ke stažení zde.

Současně probíhající

Všechny akce